Σεμινάρια

Στα πλαίσια της συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας για ανάπτυξη του συνολικού εικαστικού ή αρχιτεκτονικού γνωστικού πεδίου των σπουδαστών μας, οργανώνουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα σεμινάρια και ημερίδες, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού περιεχομένου.

Η διάρκεια και η περίοδος υλοποίησής τους ποικίλουν, ενώ τις εισηγήσεις πραγματοποιούν σημαντικοί ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιστήμονες με συναφείς θεωρητικές σπουδές. Χρησιμοποιείται σύγχρονος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ενώ με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων-εργαστηρίων παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Oμιλία στις 14.03.18 : Χρώμα στο interior design_Πώς η νέα τάση συμβάλλει στην ευτυχία μας