Εξετάσεις Ομογενών

H εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό είναι εφικτή μέσω πανελλήνιων εξετάσεων, που πραγματοποιούνται το Σεπτέμβριο κάθε σχολικής χρονιάς. Τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για τις σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι το γραμμικό και το ελεύθερο σχέδιο.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται σε ειδικά ταχύρυθμα ολιγομελή τμήματα που λειτουργούν από το Μάιο έως τις εξετάσεις, ενώ σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί με βάση τις προσωπικές ανάγκες κάθε υποψηφίου.