Ελεύθερο Σχέδιο

Αποτελεί ένα από τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για την επιτυχή εισαγωγή των υποψηφίων μέσω πανελλήνιων εξετάσεων στα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης, Γραφιστικής και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, καθώς και Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, σε συνδυασμό με το μάθημα του γραμμικού σχεδίου. Επιπλέον, αποτελεί και το μοναδικό ειδικό μάθημα για την εισαγωγή στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης των Ιωαννίνων.

Στο μάθημα του ελεύθερου σχεδίου, οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν με ελεύθερο χέρι τις αναλογίες, τους τόνους και τις υφές των αντικειμένων που συναποτελούν την προς σχεδίαση σύνθεση, χρησιμοποιώντας βελόνα μετρήματος και μολύβια ποικίλων βαθμών σκληρότητας. Στόχος μας είναι αφενός η δημιουργία μιας άρτιας σχεδιαστικά απεικόνισης των αντικειμένων, με βάση τις αρχές της προοπτικής και εξασφαλίζοντας τις σωστές αναλογικές σχέσεις των επιμέρους στοιχείων τους, και αφετέρου η αρμονική και συγχρόνως ενδιαφέρουσα από άποψη τονικών διαβαθμίσεων και εντάσεων τελική εικόνα. Πρόκειται για μια διαδικασία απόλυτα δημιουργική, ενώ το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι προϊόν παρατήρησης, οργανωμένης και μεθοδικής καθοδήγησης και κυρίως, συστηματικής και συνεπούς συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και μαθητών.

Κάθε μάθημα ελεύθερου σχεδίου διαρκεί 6 ώρες, όμοια με την εξεταστική διαδικασία, ενώ τα τμήματα είναι ολιγομελή και ομοιογενή. Ταυτόχρονα, πέραν των προγραμματισμένων μαθημάτων, το φροντιστήριο είναι διαθέσιμο καθημερινά για επιπλέον εξάσκηση των μαθητών με συνεχή παρουσία καθηγητών, αποφοίτων της Σχολής Καλών Τεχνών.